Bakterie

  • jednobuněčné organismy

  • vyskytují se téměř všude

  • za nepříznivých podmínek tvoří některé bakterie spory

  • hniložijné bakterie

  • cizopasné bakterie

  • symbiotické bakterie

  • užitkové a užitečné bakterie

Bakteriální onemocnění:

  • proti některým se dá očkovat, léčí se pomocí antibiotik