Prvoci

ð všechny životní děje probíhají v jedné buňce

ð potřebné živiny přijímají pomocí plazmatické membrány na povrchu

trepka velká

ð protáhlé tělo

ð pohyb jí umožňují brvy

ð potravu přijímá buněčnými ústy ð buněčný hltan ð potravní vakuola (trávení)

ð stažitelné vakuoly odstraňují vodu a nepotřebné látky

ð velké jádro - řídí činnost buňky; malé jádro - podílí se na rozmnožování

ð trepky žijí ve stojatých vodách, když voda vyschne ð cysta

ROZMNOŽOVÁNÍ

ð spájením = pohlavně

ð příčným dělením = nepohlavně

Zástupci:

  • trepka velká

  • vířenka

  • trypanozóma spavičná (ð spavá nemoc)

  • zimnička (ð malárie)

  • měňavka velká

  • dírkonošci

  • slunivky

  • mřížovci

Trepka velká

POTRAVNÍ PYRAMIDA