Sinice

= mikroorganismy, které si vytvářejí fotosyntézou vlastní organické látky (cukr)

  • obsahují chlorofyl (zelené barvivo - fotosyntéza) a další barviva (žlutá, modrá a červená)

  • jednobuněčné (kulovité)

  • mnohobuněčné (vláknité)

  • vytvářejí shluky

  • většinou jsou to vodní organismy

  • společně s bakteriemi patří mezi nejstarší na Zemi

  • za nepříznivých podmínek vytváří spory

  • rozmnožování - dělení

  • stavbou jsou podobné bakteriím - nemají v buňkách ohraničené jádro

 • vyskytují se na hladině stojatých vod, je součástí společenstva organismů - plankton

 • mají v buňkách dutinky (vakuoly) naplněné dusíkem - vznáší se při hladině

 • žijí v symbióze s houbami - lišejníky

Z.: sinivka

drkalka

jednořadka

Anabaena

Sliz tvořený sinicemi (Dolský mlýn)

BIČÍKOVCI

Z.: krásnoočko štíhlé

krásnoočko zelené

Tělo (1 buňka) je kryto pelikulou. V chloroplastech probíhá fotosyntéza.

STAVBA TĚLA KRÁSNOOČKA

  • jádro

  • červená skvrna (červené tělísko)

  • bičík

  • chloroplasty

  • mitochondrie

  • vakuola

  • cytoplazma

  • pelikula

Zdroje obrázků:

Anabaena sperica - CC BY-SA 3.0

krásnoočko - autor: Alexei Kouprianov, licence CC BY 2.5