Žahavci

Tělo je tvořeno dvěma vrstvami buněk:

    • vnější vrstva obsahuje žahavé buňky

    • vnitřní vrstva obsahuje trávicí buňky

Rozmnožování: pohlavní – vajíčka + spermie (nezmar je obojetník)

nepohlavní – pučení

Trávicí soustavu tvoří láčka + ústní a vyvrhovací otvor

nezmar je konzument - predátor

Nervová soustava je rozptýlená

Má schopnost regenerace = dorůstání částí těla

mořští žahavci: medúzy

sasanky

koráli

Stavba těla: nožní terč

tělo – uvnitř je dutina = láčka

ústní a vyvrhovací otvor

ramena

Z.: nezmar hnědý, zelený

SLADKOVODNÍ ŽAHAVCI

⇨ vodní živočichové

⇨ tělo složené z velkého počtu buněk

⇨ svou kořist omračují žahavými buňkami ⇨ název žahavci

nezmar zelený

Zdroj:

nezmar zelený - autor: Frank Fox, licence CC BY-SA