Korýši

stavba těla:

hlavohruď - dva páry tykadel

                   - jeden pár očí na stopkách

                   - 5 párů nohou (první tři páry jsou zakončeny klepety)

zadeček - tvořen 7-mi články, zakončený ploutvičkou

cévní soustava - otevřená

dýchací soustava - žábry

nervová soustava - uzlinová

smysly - chuť, hmat, zrak

rozmnožování - gonochoristé

polohorovnovážný orgán v prvním páru tykadel - statocysta

Z.:

perloočka

buchanka

rak říční

rak bahenní

rak kamenáč

rak poustevníček

krab

humr evropský

kreveta

svinka

stinka