Houby

S největší pravděpodobností se vyvinuly z rostlinných bičíkovců, kteří ztratili chlorofyl a chloroplasty. Původem jsou blíže k živočichům než k rostlinám.

Zásobní látkou je chitin.

ROZDĚLENÍ HUB PODLE ZPŮSOBU VÝŽIVY:

- cizopasné (parazitické) - získávají živiny z živých těl

- hniložijné - rozkládají odumřelá těla

- symbiotické

- s kořeny = mykorhiza

- s řasami = lišejník

HOUBY NIŽŠÍ

- některé jsou jednobuněčné (kvasinky) a některé jsou mnohobuněčné

- žijí ve vodě i na souši (vyšší vlhkost + teplota)

stavba těla:

- podhoubí

- stopky - na nich výtrusnice s výtrusy

ZÁSTUPCI

- plíseň hlavičková

- štětičkovec

- paličkovice nachová

- rzi

- sněti

HOUBY VYŠŠÍ

složitější stavba těla

spodní strana klobouku = rouško

- lupenité

- rourkaté

ROZMNOŽOVÁNÍ

- pomocí výtrusů

- rozrůstáním podhoubí

- spájením

v plodnici se vytvoří výtrusy - dozrají - vypadnou - ve vlhku a teple vyklíčí v podhoubí - vyroste plodnice

ZÁSTUPCI

- hřib dubový

- klouzek modřínový

- bedla vysoká

- muchomůrka červená

- choroš šupinatý

lupenité rouško