Organismy nebuněčné - viry

tvar 

Rozmnožování virů:

virová onemocnění:

Stavba bakteriofága: