Planeta Země

vznikla před 4,5 ( 4,6) miliardy let

Teorie velkého třesku

žhavé těleso chladlo vzniklo několik geosfér (různá teplota a hustota):

zemská kůra

zemský plášť (svrchní + spodní)

zemské jádro (vnější + vnitřní)

Horniny zemské kůry + svrchní část pláště = litosféra.

z plynů, které unikaly ze zemského pláště plynný obal Země = atmosféra

prvotní atmosféra

druhotná atmosféra

kyslíkatá atmosféra (až po vzniku života)

ozonosféra

hydrosféra

Zdroj obrázku: Wikipedia.cz, licence PD