Vznik života na Zemi

Život na Zemi vznikl před 3,5 miliardami let v oceánu.

Z jednoduchých anorganických látek vznikaly složitější látky organické. Vytvářely shluky => koacerváty.

Postupně, díky fotosyntéze se do ovzduší uvolňoval kyslík. Tím vznikly vhodné podmínky pro život => BIOSFÉRA.