Bezlebeční

ŘÍŠE: ŽIVOČICHOVÉ

KMEN: STRUNATCI

PODKMEN: BEZLEBEČNÍ


 • mořský živočich žijící na písčitém dně do kterého se zahrabává

 • segmentované tělo

 • oddělené pohlaví (gonochoristé), ale podle vzhledu nelze rozeznat samce a samici (= není sexuální dimorfismus)

 • 26 párů gonád; oplození probíhá mimo tělo

 • strunu hřbetní mají zachovalou po celý život

 • v cévní soustavě nemají vyvinuto srdce

 • nemají mozek a jeho schránku (= bezlebeční)

Z.: kopinatec plžovitý

  • rybovitý tvar těla

  • ploutvový lem - pohyb

kopinatec plžovitý