Kapraďorosty

říše: rostliny

podříše: vyšší rostliny

nadoddělení: kapraďorosty

oddělení: prutovky

plavuně

přesličky

kapradiny

 • první cévnaté rostliny, které v prvohorách osídlily souše

 • dosahovaly velkých rozměrů – stromovité plavuně, přesličky a kapradin

 • úhynem v bahně za nepřítomnosti kyslíku vzniklo černé uhlí

PRUTOVKY

 • téměř vyhynulé kapraďorosty

 • vidličnaté větvení stonku, nejsou u nich vyvinuty pravé listy a kořeny

PLAVUNĚ

 • lodyha nese drobné lístky

 • vidličnaté větvení

 • poléhavá lodyha, někdy vzpřímená – nese výtrusnice seskupené do výtrusných klasů

 • všechny plavuně jsou zákonem chráněné

Z.: plavuň vidlačka

PŘESLIČKY

 • nejznámější přesličkou je přeslička rolní

 • vytrvalá bylina, která vytváří dva typy lodyh:

jarní článkovaná nezelená žlutohnědá lodyha – nese klas výtrusnic

letní zelená lodyha s drobnými zelenými lístky

 • léčivá rostlina

Další zástupci: přeslička lesní, přeslička největší

KAPRADINY

V lesích mírného pásma rostou kapradiny převážně jako byliny, v tropických a subtropických oblastech však rostou i stromovité druhy, které svým vzhledem připomínají vymřelé stromovité kapradiny.

Mezi nejznámější druhy kapradin patří např. kapraď samec (Dryopteris filix – mas), který má ostěry typického ledvinitého tvaru oproti čárkovitým ostěrám dalšího druhu, kterým je papratka samičí (Athyrium filix – femina). Tyto dva druhy lidé spojovali v jeden. Bylo to v době neznalostí životního cyklu a tak tuto kapradinu považovali za samičí rostlinu od kapradě samce.

životní cyklus kapradiny (rodozměna):

Na rostlině vznikají výtrusy uvolnění vlhké prostředí vyklíčí v prokel na proklu se vytvoří samčí pohlavní orgány - pelatky a samičí pohlavní orgány - zárodečníky pohlavní buňky oplození nová rostlina

Zástupci:

papratka samičí

kapraď samec

hasivka orličí - naše největší kapradina

žebrovice různolistá

osladič obecný

jelení jazyk celolistý

nepukalka vzplývající

netík - pokojová rostlina

žebrovice různolistá

žebrovice různolistá - kupky

hasivka orličí

papratka samičí