Játrovky

= mechorosty, které tvoří dva typy stélek – lupenitou a listnatou

Játrovky jsou jedinečné mimo jiné i tvorbou tzv. siličných tělísek, které nenajdeme u žádné jiné skupiny mechorostů. Ta jsou naplněna především terpenoidy a jinými silicemi a způsobují charakteristickou vůni některých játrovek, odpuzují hmyz a zahušťují cytoplazmu, čímž oddalují její zamrzání.

zástupci:

    • porostnice mnohotvárná

    • pobřežnice obecná

  • kýlnatka zvlněná - listnatá stélka

  • rohozec trojlaločný

  • mřížkovec kuželovitý

pobřežnice obecná - lupenitá stélka

kýlnatka zvlněná - listnatá stélka

rohozec trojlaločný

mřížkovec kuželovitý

porostnice mnohotvárná

porostnice mnohotvárná - pohárky s gemami

porostnice mnohotvárná - antheridia (samčí receptakula)

porostnice mnohotvárná - pohárky s gemami