Mechy

ð tvoří nejpočetnější skupinu mechorostů

ð ve všech typech biotopů kromě moří

ð rostou také na kůře stromů i na substrátech vytvořených člověkem, jako jsou mosty, zídky, střechy

stavba těla mechové rostlinky:

VYUŽITÍ MECHOROSTŮ ČLOVĚKEM

ð biomasa - jako obnovitelný zdroj energie

ð borkování – tvorba rašelinných briket

ð pěstování rostlin – jako substrát

ð polštáře a lože

ð tepelná izolace

ð indikace – bioindikátor

ð obsahové látky

ðestetické vnímání mechorostů

ŽIVOTNÍ CYKLUS MECHŮ = RODOZMĚNA

rodozměna mechů

zástupci:

  • rokytník skvělý

  • ploník ztenčený

  • travník (pokryvnatec) Schreberův

  • rašeliník - má speciální buňky - hyalocyty

  • měřík trnitý

  • měřík příbuzný

  • rokyt cypřišový

  • dřípovičník zpeřený - světélkuje

ZAJÍMAVOSTI - nezapisujete

  • Vzhledem k velké savé schopnosti a schopnosti zadržovat vodu, byly tyto malé rostlinky často v dávných dobách využívány v bitvách jako obvazový materiál zraněných vojáků.

  • Využití mechu rodu Hypnum (česky rokyt), bylo plnění loží a polštářů. Jednoduše proto, že je to druh, který je vcelku hojný a také proto, že lidé věřili, že díky tomuto mechu budou mít hezké sny a bude se jim krásně spát. Pokud byla matrace nebo polštář proleželý - znovu je namočili, nechali uschnout a vše bylo jako nové.

rodozměna mechů

rašeliník

hyalocyty

bezvláska vlnkatá

měřík čeřitý

měřík příbuzný

měřík tečkovaný

měřík trnitý

ploník ztenčený

ploník obecný (náš nejvyšší mech)

rokytník skvělý ("patrák")

tři druhy rašeliníku (rašeliník statný (červený), rašeliník

Girgensohnův (světlý) a rašeliník klamný (tenký)

travník Schreberův

bělomech skalní

dřípovičník zpeřený (svítící mech)