Mechy

tvoří nejpočetnější skupinu mechorostů

ve všech typech biotopů kromě moří

rostou také na kůře stromů i na substrátech vytvořených člověkem, jako jsou mosty, zídky, střechy

stavba těla mechové rostlinky:

VYUŽITÍ MECHOROSTŮ ČLOVĚKEM

biomasa - jako obnovitelný zdroj energie

borkování – tvorba rašelinných briket

pěstování rostlin – jako substrát

polštáře a lože

tepelná izolace

indikace – bioindikátor

obsahové látky

estetické vnímání mechorostů


ŽIVOTNÍ CYKLUS MECHŮ = RODOZMĚNA

rodozměna mechů

rodozměna mechů

zástupci:

  • rokytník skvělý

  • ploník ztenčený

  • travník (pokryvnatec) Schreberův

  • rašeliník - má speciální buňky - hyalocyty

  • měřík trnitý

  • měřík příbuzný

  • rokyt cypřišový

  • dřípovičník zpeřený - světélkuje


ZAJÍMAVOSTI - nezapisujete

  • Vzhledem k velké savé schopnosti a schopnosti zadržovat vodu, byly tyto malé rostlinky často v dávných dobách využívány v bitvách jako obvazový materiál zraněných vojáků.

  • Využití mechu rodu Hypnum (česky rokyt), bylo plnění loží a polštářů. Jednoduše proto, že je to druh, který je vcelku hojný a také proto, že lidé věřili, že díky tomuto mechu budou mít hezké sny a bude se jim krásně spát. Pokud byla matrace nebo polštář proleželý - znovu je namočili, nechali uschnout a vše bylo jako nové.

rašeliník

tři druhy rašeliníku (rašeliník statný (červený), rašeliník Girgensohnův (světlý) a rašeliník klamný (tenký)

hyalocyty

bezvláska vlnkatá

měřík čeřitý

měřík příbuzný

měřík tečkovaný

měřík trnitý

ploník ztenčený

ploník obecný (náš nejvyšší mech)

rokytník skvělý ("patrák")

travník Schreberův

bělomech skalní

dřípovičník zpeřený (svítící mech)