Obratlovci

ŘÍŠE: ŽIVOČICHOVÉ

KMEN: STRUNATCI

PODKMEN: OBRATLOVCI

TŘÍDA: SLIZNATKY

TŘÍDA: MIHULE

TŘÍDA: PARYBY

TŘÍDA: RYBY

TŘÍDA: OBOJŽIVELNÍCI

TŘÍDA: PLAZI

TŘÍDA: PTÁCI

TŘÍDA: SAVCI