Rostliny krytosemenné

Společné znaky:

 • tělo rozlišeno na kořen, stonek a listy

 • tvorba květů a po oplození plodů se semeny

 • ukrytí vajíček a vyvíjejících se semen v semeníku

KOŘEN

tvořen systémem pletiv:

 • krycí (kořenová pokožka)

 • vodivá (cévní svazky)

 • základní (ostatní pletiva kořene)

 • dělivá (kořenová špička)

kořenová soustava:

 • hlavní kořen + kořeny postranní

 • svazčitý kořen

hlavní kořen + postranní svazčitý kořen

Kořeny se mohou přeměňovat a plnit jiné funkce:

 • zásobní - zdužnatělé kořeny (mrkev, petržel,...)

 • kořenové hlízy

 • vzdušné kořeny

 • parazitické kořeny (jmelí)

STONEK

ð skládá se z uzlin (vyrůstají z nich listy) a článků

stonky ð bylinné ð byliny

ð dřevnaté ð dřeviny

lodyhy = dužnaté stonky; po celé délce nesou listy

stvol = dužnatý stonek bez listů

stébla = duté dužnaté stonky s kolénky

kmen = dřevnatý stonek - stromy (větví se nad zemí), keře (větví se těsně u země)

pletiva - krycí, základní, vodivá, dělivá

krycí - pokožka s průduchy, s chlupy

základní - prvotní kůra a dřeň

vodivá (mezi kůrou a dření) - cévní svazky

- část dřevní (směřuje do středu) ð cévice

- část lýková (směřuje k povrchu stonku) ð sítkovice

dělivá - vzrostný vrchol (růst rostliny do délky)

- kambium (druhotné dělivé pletivo)

pupeny ð vrcholové (na začátcích stonku)

ð postranní (v úžlabí listových řapíků)

ð náhradní (na různých místech stonku)

 • přečkávání dělivých pletiv během nepříznivých zimních podmínek

 • jsou chráněny přeměněnými listy - šupinami

mladé stonky dřevin ð bylinné ð dřevnatí, tloustnou = přecházejí na druhotnou stavbu

dřevnatění a tloustnutí umožňují druhotně dělivá pletiva (kambium) ð prochází cévními svazky ð směrem do středu stonku vytváří nové vrstvy dřevních buněk ð první letokruh ð na zimu činnost ustává ð druhý letokruh

se vznikem druhotného dřeva vzniká i druhotné lýko - nevýrazné vrstvy

směrem ven se vytváří nové krycí buňky druhotné kůry ð vnější vrstvy odumírají ð borka

přeměněné stonky

ð stonková hlíza (kedlubna)

ð oddenek (podzemní stonek) ð oddenkové hlízy (brambory)

ð šlahouny (jahodník)

ð úponky

LIST

ð hlavní rostlinný orgán, který vyrůstá na stonku

ð probíhá zde fotosyntéza a výdej vody

podle postavení na stonku rozlišujeme listy:

  • střídavé (z uzliny vyrůstá jeden list)

  • vstřícné (z uzliny vyrůstají dva listy)

  • přeslenité (z uzliny vyrůstají tři a více listů)

podle přítomnosti řapíku:

   • přisedlé

  • řapíkaté

podle stavby čepele rozeznáváme listy:

  • jednoduché ð nečleněné

ð členěné

  • složené ð lichospeřené

ð sudospeřené

ð dlanitě složené

okraje čepelí:

ð hladké

ð pilovité

ð laločnaté

Stavba listu - pletiva

krycí pletivo - pokožka s průduchy (rohlíčkovité svěrací buňky)

vodivé pletivo ð cévní svazky ð žilky

základní pletivo - palisádové buňky a houbovité buňky

pokožku chrání kutikula

přeměny listu:

ð trny

ð cibule

ð dužnaté listy

ð šupiny

ð úponky (hrách)

KVĚT

- květní obaly - korunní lístky ð koruna, kališní lístky ð kalich

- nerozlišené květní obaly = okvětí

- pohlavní orgány - samčí tyčinky, samičí pestík

 • tyčinka - nitka, prašník (2 prašné váčky - v každém 2 prašná pouzdra)

 • pestík - čnělka, blizna, semeník

květenství = soubor květů

ð jednoduchá

ð složená

OPYLENÍ A OPLOZENÍ

opylení = přenos pylových zrn (pylu) na bliznu

oplození = splynutí pohlavních buněk = pylového zrna a vajíčka

rostliny větrosnubné - větrem

rostliny hmyzosnubné - hmyzem

rostliny samosprašné - pylová zrna se přenáší na stejný květ

rostliny cizosprašné - pylová zrna se přenáší na jiný květ stejného druhu

OPLOZENÍ

Pylové zrno ð zachycení na blizně ð pylová láčka, která obsahuje tři buňky prorůstá čnělkou k vajíčkům

buňky pylové láčky ð jádro jedné řídí růst láčky

ð 2 jsou samčí pohlavní buňky

Vajíčko ð je kryto obaly - na povrchu je klový otvor ð je mnohobuněčné - buňka vaječná + buňka zárodečného vaku

Pylová láčka proroste klovým otvorem ð jedna samčí pohlavní buňka splyne s buňkou vaječnou ð druhá splyne s buňkou zárodečného vaku = dvojité oplození

Z oplozené vaječné buňky ð zárodek

Z oplozené buňky zárodečného vaku ð živné pletivo

Obaly vajíčka se vyvíjejí v obaly semene = osemení ð vajíčko se tak mění v semeno

PLOD

při oplození zaniká blizna a čnělka ð rozvíjí se jen semeník ð mění se na plod ð je chráněn oplodím

ð dužnaté (oplodí neusychá) ð peckovice (višeň, meruňka, broskvoň...)

ð malvice (jablko, hrušeň...)

ð bobule (rybíz, borůvka, tykev, okurka...)

ð suché (oplodí usychá) ð pukavé ð lusk (hrách, čočka...)

ð šešule (křen, hořčice, řepka...)

ð šešulka (penízek rolní, kokoška pastuší tobolka...)

ðtobolka (mák, tulipán...)

ð měchýřek (magnolie, blatouch, pivoňka...)

ð poltivé ð tvrdka (hluchavky...)

ð nepukavé ð nažka (smetanka, habr, bříza, javor...)

ð oříšek (líska, dub, buk...)

ð obilka (trávy, obilniny...)