Rostliny krytosemenné

Společné znaky:

 • tělo rozlišeno na kořen, stonek a listy

 • tvorba květů a po oplození plodů se semeny

 • ukrytí vajíček a vyvíjejících se semen v semeníku

KOŘEN

tvořen systémem pletiv:

 • krycí (kořenová pokožka)

 • vodivá (cévní svazky)

 • základní (ostatní pletiva kořene)

 • dělivá (kořenová špička)

kořenová soustava:

 • hlavní kořen + kořeny postranní

 • svazčitý kořen

hlavní kořen + postranní

svazčitý kořen

Kořeny se mohou přeměňovat a plnit jiné funkce:

 • zásobní - zdužnatělé kořeny (mrkev, petržel,...)

 • kořenové hlízy

 • vzdušné kořeny

 • parazitické kořeny (jmelí)

STONEK

skládá se z uzlin (vyrůstají z nich listy) a článků

stonky bylinné byliny

dřevnaté dřeviny

lodyhy = dužnaté stonky; po celé délce nesou listy

stvol = dužnatý stonek bez listů

stébla = duté dužnaté stonky s kolénky

kmen = dřevnatý stonek - stromy (větví se nad zemí), keře (větví se těsně u země)

pletiva - krycí, základní, vodivá, dělivá

krycí - pokožka s průduchy, s chlupy

základní - prvotní kůra a dřeň

vodivá (mezi kůrou a dření) - cévní svazky

- část dřevní (směřuje do středu) cévice

- část lýková (směřuje k povrchu stonku) sítkovice

dělivá - vzrostný vrchol (růst rostliny do délky)

- kambium (druhotné dělivé pletivo)

pupeny vrcholové (na začátcích stonku)

postranní (v úžlabí listových řapíků)

náhradní (na různých místech stonku)

 • přečkávání dělivých pletiv během nepříznivých zimních podmínek

 • jsou chráněny přeměněnými listy - šupinami

mladé stonky dřevin bylinné dřevnatí, tloustnou = přecházejí na druhotnou stavbu

dřevnatění a tloustnutí umožňují druhotně dělivá pletiva (kambium) prochází cévními svazky směrem do středu stonku vytváří nové vrstvy dřevních buněk první letokruh na zimu činnost ustává druhý letokruh

se vznikem druhotného dřeva vzniká i druhotné lýko - nevýrazné vrstvy

směrem ven se vytváří nové krycí buňky druhotné kůry vnější vrstvy odumírají borka


přeměněné stonky

stonková hlíza (kedlubna)

oddenek (podzemní stonek) oddenkové hlízy (brambory)

šlahouny (jahodník)

úponky

LIST

hlavní rostlinný orgán, který vyrůstá na stonku

→ probíhá zde fotosyntéza a výdej vody


podle postavení na stonku rozlišujeme listy:

  • střídavé (z uzliny vyrůstá jeden list)

  • vstřícné (z uzliny vyrůstají dva listy)

  • přeslenité (z uzliny vyrůstají tři a více listů)

podle přítomnosti řapíku:

   • přisedlé

   • řapíkaté

podle stavby čepele rozeznáváme listy:

  • jednoduché nečleněné

členěné

  • složené lichospeřené

sudospeřené

dlanitě složené

okraje čepelí:

hladké

pilovité

laločnaté


Stavba listu - pletiva

krycí pletivo - pokožka s průduchy (rohlíčkovité svěrací buňky)

vodivé pletivo cévní svazky žilky

základní pletivo - palisádové buňky a houbovité buňky

pokožku chrání kutikula


přeměny listu:

trny

cibule

dužnaté listy

šupiny

úponky (hrách)

KVĚT

- květní obaly - korunní lístky ð koruna, kališní lístky kalich

- nerozlišené květní obaly = okvětí

- pohlavní orgány - samčí tyčinky, samičí pestík

 • tyčinka - nitka, prašník (2 prašné váčky - v každém 2 prašná pouzdra)

 • pestík - čnělka, blizna, semeník

květenství = soubor květů

jednoduchá

složená


OPYLENÍ A OPLOZENÍ

opylení = přenos pylových zrn (pylu) na bliznu

oplození = splynutí pohlavních buněk = pylového zrna a vajíčka

rostliny větrosnubné - větrem

rostliny hmyzosnubné - hmyzem

rostliny samosprašné - pylová zrna se přenáší na stejný květ

rostliny cizosprašné - pylová zrna se přenáší na jiný květ stejného druhu


OPLOZENÍ

Pylové zrno zachycení na blizně pylová láčka, která obsahuje tři buňky prorůstá čnělkou k vajíčkům

buňky pylové láčky jádro jedné řídí růst láčky

2 jsou samčí pohlavní buňky

Vajíčko je kryto obaly - na povrchu je klový otvor je mnohobuněčné - buňka vaječná + buňka zárodečného vaku

Pylová láčka proroste klovým otvorem jedna samčí pohlavní buňka splyne s buňkou vaječnou druhá splyne s buňkou zárodečného vaku = dvojité oplození

Z oplozené vaječné buňky zárodek

Z oplozené buňky zárodečného vaku živné pletivo

Obaly vajíčka se vyvíjejí v obaly semene = osemení vajíčko se tak mění v semeno

PLOD

při oplození zaniká blizna a čnělka rozvíjí se jen semeník mění se na plod je chráněn oplodím

dužnaté (oplodí neusychá) peckovice (višeň, meruňka, broskvoň...)

malvice (jablko, hrušeň...)

bobule (rybíz, borůvka, tykev, okurka...)

suché (oplodí usychá) pukavé lusk (hrách, čočka...)

šešule (křen, hořčice, řepka...)

šešulka (penízek rolní, kokoška pastuší tobolka...)

tobolka (mák, tulipán...)

měchýřek (magnolie, blatouch, pivoňka...)

poltivé tvrdka (hluchavky...)

nepukavé nažka (smetanka, habr, bříza, javor...)

oříšek (líska, dub, buk...)

obilka (trávy, obilniny...)