Vývoj vyšších rostlin

Flóra v siluru

První vyšší rostliny = rhyniophyta.

Vývoj všech organismů začal ve vodním prostředí. U pobřeží se rostliny začaly přizpůsobovat ustupujícímu moři - přizpůsobily se suchozemským podmínkám - jejich těla se měnila, přizpůsobovala a zdokonalovala - rostliny vyšší.

Příčiny přizpůsobení - geologické a klimatické

Změny - ve vnější stavbě těl (kořen stonek list)

- ve funkcích - specializace orgánů

- ve vnitřní stavbě těl - vytváření a zdokonalování pletiv

PLETIVA

= soubory buněk, které mají přibližně stejný tvar a stejnou funkci

  • krycí - chrání rostlinné tělo před vnějšími vlivy

  • vodivá - rozvádí živiny, vodu a minerální látky

  • základní - vyplňují prostory mezi vodivými a krycími pletivy; probíhá zde fotosyntéza, ukládání látek,...

rašeliník (mech) čtyřzoubek (mech) průduchy ibišku cibule

Zdroj obrázků:

Flóra v siluru - autor: Ghedoghedo, licence CC BY-SA 3.0