Vyšší živočichové

ŘÍŠE: ŽIVOČICHOVÉ

KMEN: STRUNATCI

PODKMEN: PLÁŠTĚNCI

TŘÍDA: SUMKY

SALPY

VRŠENKY

STRUNATCI

strunu hřbetní nebo páteř mají vždy na hřbetní straně těla

jsou dvoustranně souměrní

nervová trubice se vyvíjí nad strunou hřbetní a v přední (hlavové) části těla se rozšiřuje v mozek

mají uzavřenou cévní soustavu a srdce na břišní straně těla

PLÁŠTĚNCI

  • sumky

  • salpy

  • vršenky

SUMKY

 • drobní mořští živočichové

 • tělo je kryto pláštěm, který vylučuje pokožka

 • larva je dokonalejší než dospělec, je pohyblivá, má strunu hřbetní

 • dospělá sumka žije přisedle, nemá strunu hřbetní

SALPY

 • žijí v koloniích, průhlední, vznášejí se ve vodě

Z.: ohnivka atlantská

salpa maxima

VRŠENKY

  • struna hřbetní po celý život

  • cca 5 mm = planktonní živočichové

  • na povrchu pláště mají sítko = vrš, kterou po zanesení "zahazují" a vytvoří si nové

Zdroje:

Sumka - foto - autor: Nhobgood, licence CC BY-SA