Anatomie - dýchací soustava

stavba: – dýchací cesty

- nosní dutina

- nosohltan

- hrtan

- průdušnice

- průdušky

- průdušinky

- plíce

nosní dutina stěny jsou pokryty sliznicí a řasinkami

vzduch se otepluje, zvlhčuje a čistí

nosohltan jsou zde uložené mandle, které tvoří obranu před infekcemi

hrtanová příklopka zamezuje vstupu potravy do hranu

hrtan je tvořen chrupavkami

uvnitř je uloženo hlasové ústrojí

průdušnice tvořena chrupavčitými prstenci

stěna krytá sliznicí a řasinkami

průdušky pravá a levá

vyztužené chrupavkami

stěna krytá sliznicí a řasinkami

plíce párový orgán – pravá plíce má 3 laloky, levá 2 (kvůli srdci)

povrch tvoří blána poplicnice

V plicích se průdušky větví na průdušinky a ty jsou zakončeny plicními váčky, které jsou tvořeny plicními sklípky (ty tvoří pouze 1 vrstva buněk).


DÝCHACÍ SVALY

  • bránice - hlavní dýchací sval

  • mezižeberní svaly - pomocné svaly dýchací

Zdroje obrázků:

dýchací soustava - pixabay.com, licence PD