Anatomie - endokrinní žlázy (žlázy s vnitřní sekrecí)

ð vytvářejí hormony ð vyměšují se do krve ð přenášeny k buňkám ð vyvolávají jejich činnost a tím činnost celých orgánů

Hormony mají cílený účinnek ð působí vždy na určitou tkáň, látku nebo děj a jsou nezastupitelné.

ð mají vysokou účinnost (stačí velmi malé množství hormonu)

ð některé se tvoří stále, některé podle potřeby

ð mají omezenou trvanlivost

ð navzájem se ovlivňují

K endokrinním žlázám patří:

  • podvěsek mozkový (hypofýza)

  • šišinka (epifýza)

  • štítná žláza

  • příštítná tělíska

  • dřeň a kůra nadledvin

  • slinivka břišní

  • pohlavní žlázy

  • brzlík

Některé hormony vznikají v buňkách tkání

ð tkáňové hormony

PODVĚSEK MOZKOVÝ (HYPOFÝZA)

drobounká žláza, skládá se ze dvou laloků - přední lalok, zadní lalok

přední lalok - hormony, které řídí činnost ostatních endokrinních žláz

ð růstový hormon

zadní lalok - obsahuje dva hormony vytvořené nervovými buňkami

ð vazopresin - řídí vylučování vody z těla

ð oxytocin - vyvolává stahy dělohy při porodu a umožňuje vylučování mateřského mléka

ŠIŠINKA (EPIFÝZA)

ð drobná žláza na hranici mezimozku a středního mozku

ð hormon melatonin má vliv na cyklus bdění

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

ð uložena po stranách hrtanu pod štítnou chrupavkou

ð hormony jsou důležité pro přeměnu látek, tělesný a duševní vývin

ð pro tvorbu svých hormonů potřebuje jod

PŘÍŠTÍTNÁ TĚLÍSKA

ð čtyři drobné žlázky na zadní straně štítné žlázy

ð hormon parathormon - udržuje hladinu vápníku v krvi

SLINIVKA BŘIŠNÍ

ð smíšená žláza

ð hormony ovlivňují přeměnu cukrů - inzulin, glukagon

NADLEDVINY

malé párové žlázy

- kůra ð aldosteron - udržuje hladinu iontů Na a K v krvi

ð kortizol - zvyšuje tvorbu glykogenu v játrech

- urychluje rozpad bílkovin

- působí protizánětlivě

- dřeň ð adrenalin - burcuje tělo k činnosti; zrychluje srdeční činnost a látkovou přeměnu

POHLAVNÍ ŽLÁZY

ð hormony hypofýzy dávají podněty k zahájení činnosti pohlavních žláz v pubertě

ð zvýšená tvorba hormonů muže a ženy

mužské pohlavní žlázy ð varlata ð hormon testosteron (tvorba spermií, ovlivňuje stavbu těla, sekundární pohlavní znaky a chování)

ženské pohlavní žlázy ð vaječníky ð hormon estrogen (sekundární pohlavní znaky; ukládání tuků a tím zaoblování postavy, obnova děložní sliznice v menstruačním cyklu a průběh oplození