Anatomie - nervová soustava

ð řídí činnost celého těla

stavba:

ð mozek

ð mícha

ð obvodové nervstvo

mozek + mícha = centrální nervová soustava (CNS)

ð základní tkání je tkáň nervová

ð základní stavební jednotka je nervová buňka = neuron

ð podpůrné buňky gliové

stavba a funkce nervové tkáně

ð skládá se z neuronů a gliových buněk

ð neurony přijímají, tvoří a přenášejí informace - pomocí signálů ð vzruchy

ð gliové buňky ð výživa neuronů

stavba neuronu:

ð tělo buňky

ð výběžky = dendrity (přijímají signály)

ð dlouhé vlákno = axon (předávají signály dál) - bílý tukový obal = myelinová pochva (izolační vrstva)

Místa, kde si neurony předávají informace = synapse

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

ð mozek

ð mícha

Mícha je trubice tvořená nervovou tkání, dlouhá 40 - 50 cm

ð od lebky páteřním kanálem až k prvnímu bedernímu obratli

ð uvnitř je šedá hmota uspořádaná do tvaru "motýlích křídel" - kolem ní se tvoří nervové dráhy - hmota bílá

ð do stran vystupují nervy ð 12 hlavových nervů + 31 míšních nervů

NERVOVÉ DRÁHY

ð bílá hmota ð nervová vlákna ð krátké a dlouhé dráhy

  • krátké dráhy propojují jednotlivé části v mozku

  • dlouhé dráhy spojují mozek s míchou ð v míše se přepojují na obvodové nervy ð spojují míchu se všemi orgány v těle

Ø sestupné (motorické) - veškeré pohyby těla naší vůlí

Ø vzestupné (senzorické) - dění v těle

STAVBA A FUNKCE MOZKU

ð hmotnost cca 1400 g

ð uložen v mozkovně a je obalen plenami

Ø tvrdá - svrchní - z okostice lebečních kostí

Ø měkká

Ø omozečnice - pokrývá rozbrázděný povrch mozku

ð uvnitř mozku jsou čtyři dutiny (komory) - jsou vyplněné mozkomíšním mokem - jsou vzájemně propojeny a pokračují kanálkem do míchy

Mozkomíšní mok je i mezi obaly - nadlehčuje mozek, omývá jej a chrání před otřesy.

MOZEK

ð koncový mozek

ð mezimozek

ð střední mozek

ð mozeček

ð prodloužená mícha

koncový mozek

ð dvě propojené polokoule = hemisféry

ð každá hemisféra je rozdělena hlubokými brázdami do laloků ð povrch laloků je tvořen závity

ð na povchu hemisfér je šedá kůra mozková (tvořená těly neuronů), pod ní je bílá hmota (tvořena vlákny neuronů) - tvoří dráhy

laloky:

  • čelní lalok

  • temenní lalok

  • týlní lalok

  • spánkový lalok

mezimozek

ð spojen s hypofýzou - řídí její činnost

ð řídí tělesnou teplotu, příjem vody a potravy, rozmnožování

ð vznikají zde hormony - vazopresin, oxytocin

střední mozek

ð nejmenší část mozku

ð centra pro sluchové a zrakové reflexy (otáčení za světelným nebo sluchovým podnětem)

ð vycházejí odtud okohybné nervy

ð prochází tudy kanálek spojující 3. a 4. komoru

mozeček

ð skládá se ze dvou polokoulí

ð má rozbrázděný povrch pokrytý tenkou šedou kůrou - bílá hmota je uvnitř - uspořádána do podoby "stromu života"

ð řídí napětí ve svalech ð pomáhá udržení k rovnováhy a slaďuje pohyby

ð umožňuje vzpřímené držení těla a přesné střídán rychlých pohybů - včetně chůze

Varolův most

ð pouze u vyšších savců

ð přepojovací a průchozí místo nervových drah mezi mozečkem a kůrou

prodloužená mícha

ð cca 25 mm dlouhá

ð navazuje na páteřní míchu

ð centrem dýchacích dějů a srdeční činnosti

ð ústředí nepodmíněných reflexů (polykání, slinění, sání)

ð ústředí ochranných reflexů (kýchání, zvracení)