Anatomie - nervová soustava

řídí činnost celého těla

stavba:

mozek

mícha

→ obvodové nervstvo

mozek + mícha = centrální nervová soustava (CNS)

základní tkání je tkáň nervová

základní stavební jednotka je nervová buňka = neuron

podpůrné buňky gliové

stavba a funkce nervové tkáně

skládá se z neuronů a gliových buněk

neurony přijímají, tvoří a přenášejí informace - pomocí signálů vzruchy

gliové buňky výživa neuronů

stavba neuronu:

tělo buňky

výběžky = dendrity (přijímají signály)

dlouhé vlákno = axon (předávají signály dál) - bílý tukový obal = myelinová pochva (izolační vrstva)

Místa, kde si neurony předávají informace = synapse

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

mozek

mícha

MÍCHA je trubice tvořená nervovou tkání, dlouhá 40 - 50 cm

od lebky páteřním kanálem až k prvnímu bedernímu obratli

uvnitř je šedá hmota uspořádaná do tvaru "motýlích křídel" - kolem ní se tvoří nervové dráhy - hmota bílá

do stran vystupují nervy 12 hlavových nervů + 31 míšních nervů


NERVOVÉ DRÁHY

bílá hmota nervová vlákna krátké a dlouhé dráhy

  • krátké dráhy propojují jednotlivé části v mozku

  • dlouhé dráhy spojují mozek s míchou v míše se přepojují na obvodové nervy spojují míchu se všemi orgány v těle

sestupné (motorické) - veškeré pohyby těla naší vůlí

vzestupné (senzorické) - dění v těle


STAVBA A FUNKCE MOZKU

hmotnost cca 1400 g

uložen v mozkovně a je obalen plenami

tvrdá - svrchní - z okostice lebečních kostí

měkká

omozečnice - pokrývá rozbrázděný povrch mozku

uvnitř mozku jsou čtyři dutiny (komory) - jsou vyplněné mozkomíšním mokem - jsou vzájemně propojeny a pokračují kanálkem do míchy

Mozkomíšní mok je i mezi obaly - nadlehčuje mozek, omývá jej a chrání před otřesy.


MOZEK

koncový mozek

mezimozek

střední mozek

mozeček

prodloužená mícha


koncový mozek

dvě propojené polokoule = hemisféry

každá hemisféra je rozdělena hlubokými brázdami do laloků povrch laloků je tvořen závity

na povrchu hemisfér je šedá kůra mozková (tvořená těly neuronů), pod ní je bílá hmota (tvořena vlákny neuronů) - tvoří dráhy

laloky:

  • čelní lalok

  • temenní lalok

  • týlní lalok

  • spánkový lalok


mezimozek

spojen s hypofýzou - řídí její činnost

řídí tělesnou teplotu, příjem vody a potravy, rozmnožování

vznikají zde hormony - vazopresin, oxytocin


střední mozek

nejmenší část mozku

centra pro sluchové a zrakové reflexy (otáčení za světelným nebo sluchovým podnětem)

vycházejí odtud okohybné nervy

prochází tudy kanálek spojující 3. a 4. komoru


mozeček

skládá se ze dvou polokoulí

má rozbrázděný povrch pokrytý tenkou šedou kůrou - bílá hmota je uvnitř - uspořádána do podoby "stromu života"

řídí napětí ve svalech ð pomáhá udržení k rovnováhy a slaďuje pohyby

umožňuje vzpřímené držení těla a přesné střídán rychlých pohybů - včetně chůze


Varolův most

pouze u vyšších savců

přepojovací a průchozí místo nervových drah mezi mozečkem a kůrou


prodloužená mícha

cca 25 mm dlouhá

navazuje na páteřní míchu

centrem dýchacích dějů a srdeční činnosti

ústředí nepodmíněných reflexů (polykání, slinění, sání)

ústředí ochranných reflexů (kýchání, zvracení)