Anatomie - pohybová soustava

Druhy svalovin:

hladká - neovládáme vůlí; vnitřní orgány

příčně pruhovaná (kosterní) - můžeme ovládat vůlí

srdeční - neovládáme vůlí, pracuje sama

Základní stavební jednotka = svalová buňka (myocyt) - je mnohojaderná

  • příčné pruhování je způsobeno bílkovinami:. aktin – světlejší úsek, myozin – tmavší a silnější úsek

Kosterní svalovina (příčné pruhovaná)

- upíná se na kostru

- je řízena CNS

- můžeme ji ovládat svou vůlí

Stavba kosterního svalu:

- svalové bříško

- svalová povázka = vazivová blána na povrchu svalu - ta na konci svalu přechází v šlachy = bílé vazivové provazce; vrůstají do

okostice a vytvářejí svalový úpon


  • Svaly obsahují nervy a cévy.

  • Svalové vlákno je uspořádáno do snopečků, snopců , ty obaluje vazivo, které zajišťuje pevnost svalu. Soubor snopců tvoří sval.

Činnost kosterního svalu:

- stah je vyvoláván nervovým vzruchem, který přichází z mozku nervovými vlákny

- hlavním zdrojem energie je glukóza

Rozdělení svalů podle funkce:

natahovače

ohýbače ohýbání končetin v kloubech

přitahovače

odtahovače např. oddálení paže od těla

rotační svaly např. svaly, které se podílejí na otáčení trupu

Rozdělení svalů podle tvaru:

ploché (např. velký sval prsní)

krátké (např. mezižeberní sval)

dlouhé (např. sval krejčovský)

kruhové (např. sval oční, ústní,...)