Anatomie - smyslové orgány

ð z okolního prostředí přijímáme informace prostřednictvím smyslových orgánů

ð smysly ð hmat, chuť, čich, zrak, sluch