Anatomie - tkáně

TKÁNĚ = soubory buněk stejného tvaru, funkce a stejného původu

krycí a výstelková (epitel)

pojivová

svalová

nervová

KRYCÍ A VÝSTELKOVÁ TKÁŇ

· tvořena z buněk ležících těsně vedle sebe

· jednovrstevná, případně více vrstev, ale jiný tvar

· může obsahovat řasinky

· vystýlá dutiny (sliznice)

· tvoří pokryv těla (kůže)

POJIVOVÁ TKÁŇ

· vyplňuje prostory mezi buňkami a orgány

· zpevňuje tělo

vazivo - vláknité, odolné proti tahu

- tukové, tuhá,...

chrupavka - pevná, pružná

kost - tvrdé pojivo, obsahuje - kolagen pružnost

- vápník, fosfor pevnost

TKÁŇ SVALOVÁ

  • hladká svalovina - neovládáme vůlí; vnitřní orgány

  • kosterní svalovina - ovládáme vůlí, svaly

  • srdeční svalovina - neovládáme vůlí, pracuje sama

NERVOVÁ TKÁŇ

  • schopnost vést vzruchy a reagovat na podráždění

  • základní stavební jednotkou je neuron

Víceřadý cylindrický epitel s řasinkami a pohárkovými buňkami

Zdroje obrázků:

Víceřadý cylindrický epitel s řasinkami - licence CC BY-SA 4.0 - autor: Falty14