Anatomie - trávicí soustava

Stavba:

- dutina ústní

- nosohltan

- hltan

- jícen

- žaludek

- tenké střevo

- tlusté střevo

- konečník

Přídatné žlázy:

 • Játra:

  • jsou největší žlázou v našem těle

  • vylučují žluč = látka, která obsahuje žlučové barvivo + žlučové kyseliny ð rozptýlení tuků (emulgace) na malé částečky

  • žluč se ukládá v žlučovém měchýři

 • Slinivka břišní:

  • Vzniká zde pankreatická šťáva ð enzymy – lipázy (štěpí tuky) a amylázy (štěpí cukry).

  • Produkuje hormony (inzulin, glukagon).

Funkce TS:

Dutina ústní ð rozmělnění potravy

Hltan + jícen ð peristaltikou posun potravy do žaludku

Žaludek ð chemické rozmělnění potravy – pomocí HCl + mucin (ochrana žaludečních stěn)

Tenké střevo ð vstřebávání živin a vitaminů pomocí klků a mikroklků do těla

Tlusté střevo ð vstřebávání vody + zahuštění nestrávených zbytků potravy

Konečník ð vyloučení stolice