Genetika

= nauka o dědičnosti a proměnlivosti

 • dědičnost = předávání vlastností potomkům

 • kombinace genů zjišťuje proměnlivost


gen (vloha) je úsek v molekule DNA = dvoušroubovice - nese informaci o určité vlastnosti (= barva očí, barva vlasů...)

 • DNA obsahuje 4 typy molekul (bází), které tvoří genetický kód

 • aby se do buňky DNA vešla, je sbalená do chromozomů jádro; člověk má dvě sady chromozomů - 23 párů


alela - konkrétní forma genu (modrá barva očí)

 • každý gen má dvě alely - jednu od otce + jednu od matky

 • alela může být dominantní nebo recesivní (projev znaku je potlačený)

 • označují se písmeny - např.: "A" nebo "a" (jeden znak např. barva očí)

př.: matka má modré oči, otec má hnědé oči

hnědá barva je dominantní = A

modrá barva je recesivní = a

jaké mohou nastat kombinace alel? AA Aa aa

genotyp = uspořádání alel v genu; soubor genů jedince

AA Aa aa

G = 1 : 1 : 1 G = 1:1:1

fenotyp = projev genu jedince = jak vypadá

AA Aa aa

F = 2 : 1 F = 2:1

Johan Gregor MENDEL

 • zakladatel genetiky; žil v klášteře v Brně

 • křížil hrách Mendelovy zákony dědičnost

  • 1. zákon - o uniformitě

  • 2. zákon - o náhodném křížením alel

  • 3. zákon - o kombinovatelnosti alel - sleduje více znaků např. barva očí + pravorukost (levorukost)


1. Mendelův zákon dědičnosti - o uniformitě

 • kříží se homozygoti dominantní a recesivní všichni potomci jsou stejní

př.: černý křeček ♂ - homozygot dominantní = AA

zlatý křeček ♀ - homozygot recesivní = aa

pohlavní buňky obsahují vždy jen poloviční sadu chromozomů!!

AA - homozygot dominantní

Aa - heterozygot

aa - homozygot recesivní

Jsou genotypově i fenotypově stejní = uniformní

G = 1, F = 1


2. Mendelův zákon dědičnosti - o náhodném křížení

 • kříží se heterozygoti = Aa x Aa

př.: černé heterozygotní morče ♂ se zkříží s černým heterozygotním morčetem ♀

černá barva je dominantní - A

zlatá barva je recesivní - a

jsou oba černí, ale nesou si s sebou zlatou barvu

potomci: 3 černí + 1 zlatý; G = 1:2:3 F = 3:1


př.: černá kočka se zkřížila s bílým kocourem. Černá barva je dominantní.

kočka je heterozygot. Jak budou vypadat jejich potomci?

černá kočka = Aa

bílý kocour = aa

Potomci budou G= 1:1 F=1:1 = polovina bude černá a polovina bude bílá


3. Mendelův zákon o dědičnosti - o kombinovatelnosti alel

 • při křížení se sleduje více znaků např. barva očí a pravorukost (levorukost)

A a B b

A - hnědá barva

a - modrá barva

B - pravák

b - levák

G = 1:2:1:2:4:2:1:2:1

F = 9:3:3:1 = fenotypově, vzhledem bude 9 hnědookých, pravorukých

3 hnědookých, levorukých

3 modrookých, pravorukých

1 modrooký, levoruký


íklad:

Černé dlouhosrsté morče ♂ se zkřížilo se zlatým dlouhosrstým ♀

- černá barva je dominantní - A, zlatá barva recesivní - a

- znak dlouhé srsti je dominantní - B; krátkosrtost je recesivní znak - b

možnosti? ♂ může být: AABB, AABb, AaBB, AaBb

♀ může být: aaBB, aaBb

♂ je dominantní homozygot v obou znacích = AABB

♀ je ve znaku barvy srsti již daný recesivní, délka srsti - heterozygot = aaBb

G = 8:8 = 1:1

F = 1 - všichni potomci budou černí a dlouhosrstí

Ve cca 21´ je chybka - chybí tam ještě jedna možnost u ♂ - AABb a také v tabulce chybí 2 řádky a dva sloupečky - sloupečky tedy mají být AB, AB, AB, AB a řádky mají být aB, ab, aB, ab. Nicméně poměr genotypu a fenotypu vyjde stejně.

Zde na webu je vše opraveno a správně.