Vznik a vývoj člověka

Původ člověka


Názory na vznik člověka


Mytologie → náboženské mýty

→ stvoření člověka Bohem


Vývojová (evoluční) teorie

→ založena na vědeckém poznávání vývojeVývoj člověka


Ve "třetihorách" došlo k velkému rozvoji savců včetně člověka = éra savců


přímý předchůdce člověka → Australopitékus (Ardipitékus)

Australopitéků je několik druhů, žili ve skupinách.

Začali se pohybovat vzpřímeně, zvětšoval se jim mozek a tím i mozkovna a zdokonalovala se jim ruka → HOMINIZACE


Nejstarší druh – cca před 4,2 - 3,9 mil let

Vzpřímená chůze

Bipédní chůze = chodil po dvou

Naleziště v Keni


Australopiték afarský

  • bipédní chůze, výška 1-1,5 m, váha 20-70 kg, 3,9 – 2,9 mil let

  • mohutné nadočnicové oblouky, velké špičáky a stoličky

  • plochý nos, miskovitý tvar obličeje

  • šplhal po stromech, v korunách stromů spal – bezpečí

  • nejznámější nález je „Lucy“ z Etiopie → ženského pohlaví, nejúplněji dochovaná kostra

  • byla vysoká 1 m, vážila 30 kg


Nástroje: vyráběli si oblázkové nástroje obíjením o skálu → Oldovanská kultura


Australopitéci byli především sběrači a mrchožrouti (až 70% potravy byl sběr). Sami nebyli schopni lovu velké zvěře.člověk zručný (Homo habilis)

2,4 – 1,6 (1,8) mil let

1. nález 1961; Olduvaiská rokle, údolí řeky Omo, jezero Turkana

Bipédní chůze, 130 – 150 cm vysocí, 40–50 kg

Sběračství, lovectví → vědomě vyráběl jednoduché kostěné, rohovinové a kamenné nástroje → vývoj mozkovny

Nástroje používal k odřezávání kůže a oškrabávání masa a šlach z kostí zabitých zvířat → základy pracovní zručnosti → vyvíjela se „obratná“ ruka

Sociální hierarchie mezi mužem a ženou


člověk vzpřímený (Homo erectus)

1,8 mil – 300 000 let

Dlouhá, úzká a málo klenutá lebka

Vystouplé nadočnicové oblouky a mohutná čelist


Lovec (lov organizovaný ve skupinkách), sběrač, pravděpodobně i kanibal – nálezy s odebranou lebeční bází

Výška cca 150 – 170 cm

Používal oheň, ale neví se, zda ho uměl rozdělat

Již vyvinuto centrum řeči – spánkový lalok


člověk rozumný (Homo sapiens)

Dva poddruhy:

  • člověk neandrtálský

  • člověk vyspělý


Vznikem člověka rozumného byl ukončen proces polidšťování = HOMINIZACE → změny v proporcích těla

  • vzpřímená postava, bipédní pohyb, činnost rukyČlověk neandrtálský (Homo sapiens neandrtalensis)

125 – 36 tis let

Nejznámější nález Neanderthal r. 1856 – jako první byl uznán jako předek


Naleziště u nás: Šipka u Štanberka, jeskyně Kůlna a Švédův stůl u Brna

Velmi vyspělá kamenná kultura

Lovec: kořistí byli mamuti, srstnatí nosorožci, jeskynní medvědi

Rituální chování – různé pohřební jámy, milodary

Nástroje: nože, čepele, harpuny hroty (listový hrot), jehlice

„specialisté“ na výrobu nástrojů

Materiál: kosti (jehlice, harpuny), kámen, dřevo


Člověk vyspělý (Homo sapiens sapiens)

36 tis let – současnost

Trochu robustnější než současný člověk

Naleziště u nás:

Předmostí u Přerova – nález hromadného hrobu (hrob zakryt mamutími lopatkami)

Dolní Věstonice – objev trojhrobu

Vysoký, štíhlý, kratší trup a delší končetiny, úzký nos

Mozkovna vysoká a klenutá

Žili ve skupinách → dorozumívání → vznikala hlásková řeč

SAPIENTACE (zmoudření) – vývoj mozku, jeho zvětšováním a gyrifikací. To umožňuje vývoj typicky lidských znaků jako je řeč, abstraktní myšlení (druhá signální soustava) a s tím spojený vývoj lidské společnosti.