Geologická období

Jak jsem již zmínila na hodinách - mezinárodní stratigrafická komise v roce 2012 odsouhlasila novou stratigrafickou tabulku = třetihory již neexistují a naše názvy jako prvohory, druhohory,... jsou přejmenovány. Stále se používají, nicméně správné názvy jsou nyní tyto:

archaikum

proterozoikum

paleozoikum ð kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm

mesozoikum ð trias, jura, křída

kenozoikum ð paleogén, neogén, kvartér

Jednotlivá geologická období se od sebe odlišují složením společenstev rostlin a živočichů.

zápis:

GEOLOGICKÁ OBDOBÍ

Stratigrafická tabulka