Přírodopisné mýty a omyly

Jistě jste už někde slyšeli, že vrána je "holka" a havran je "kluk" ale jeden druh nebo bažant je "kluk" od koroptve...

A jak je to doopravdy?

havran vs vrána

jsou to dva samostatné řády ptáků pěvců.

bažant vs koroptev

jsou to dva samostatné řády hrabavých ptáků.

havran

Je to druh krkavcovitého ptáka z řádu pěvců a je typický lysým zobákem u kořene. Je to zřejmě adaptace na jeho častý mrchožravý způsob získávání potravy.

Má zobák opeřený až ke kořeni.

bažant obecný

Bažant obecný si staví hnízdo na zemi, v dírách a houštinách. Jeho potravu tvoří hmyz, semena a bobule. Prostředí ve kterém se nachází jsou především polní lesíky, houštiny na polních mezích a malé remízky.

Koroptev polní je o něco větší než holub domácí. Má silné tělo, krátký ocas, zakulacená křídla a krátký šedý zobák. Břicho, hrdlo a část hlavy má šedé, křídla a ocas rudohnědé a přední část hlavy tříslivě žlutohnědou. Samec má na břiše nápadnou kaštanově zbarvenou skvrnu podkovitého tvaru, kterou samice většinou postrádá. Mladí ptáci jsou téměř celí hnědí.

vrána

koroptev polní

krokodýl vs aligátor

Krokodýl i aligátor patří do stejného řádu a jsou na první pohled téměř neroznatelní. Přesto mezi nimi lze najít několik rozdílů.

krokodýl

  • řád krokodýli, čeleď krokodýlovití

  • vvyskytuje se v Americe, Africe, Asii a Austrálii

  • 11 druhů

  • i při zavřené čelisti mají vidět čtvrtý spodní zub

  • řád krokodýli, čeleď aligátorovití

  • vyskytuje se pouze v Americe a v Číně

  • pouze 2 druhy (Aligátor severoamerický a Aligátor čínský)

  • čtvrtý spodní zub při zavřené čelisti vidět není

aligátor

Stká pštros opravdu hlavu do písku? Odpověď najdete v tomto článku.

Zdroj obrázků: wikipedie.cz