Člověk a energie

Hořením paliv získáváme teplo a světlo (tepelná a světelná energie).

Elektrická energie se v přírodě téměř nevyskytuje - musíme ji vyrábět v elektrárnách.

Elektrické generátory mění jinou energii na elektrickou.

ELEKTRÁRNY

    • tepelné

    • jaderné

    • vodní

    • větrné

    • solární (sluneční)

elektrické spotřebiče - spotřebovávají elektrickou energii

- liší se zdrojem elektrické energie, přenášena elektrickým proudem

elektrický obvod - propojení elektrického zdroje a spotřebiče pomocí vodivých drátů

VODIČE

= materiály, kterými prochází elektrický proud

- zlato a stříbro, měď, hliník, voda

- nesmí se hasit vodou

NEVODIČE

= materiály, kterými elektrický proud neprochází

= izolanty

- plasty, keramika, suché dřevo, guma, textil

- používají se k izolování vodičů

NEOBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE

= nerostné suroviny, které vznikaly velmi dlouho, jejich množství je omezené - během několika desítek let tyto zdroje vyčerpáme.

patří sem: všechny nerostné suroviny (stavební kámen, železné rudy, paliva)

OBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE

jsou nevyčerpatelné – např. energie Slunce, energie větru, energie pohybů mořské a říční vody, energie vnitřního tepla Země