Člověk a vesmír

SLUNCE

= zdroj světla a tepla = základní podmínky života na Zemi

= hvězda

- je nejjasnější ð je k Zemi nejblíž

SOUHVĚZDÍ

hvězdy, které člověk spojil do skupin kvůli orientaci ð souhvězdí - jsou pojmenována např.: podle zvířat, božských hrdinů,...

Nejznámější na naší obloze jsou Velký vůz a Malý vůz (součástí je hvězda Polárka - určení severu.)

GALAXIE

= seskupení hvězd do velkých hvězdných skupin

- ve vesmíru je obrovské množství galaxií

- galaxie, ve které se nachází naše sluneční soustava = Galaxie

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

tvoří ji: Slunce, planety a jejich měsíce, planetky, komety a další malá tělesa

Slunce je ve středu - drží u sebe ostatní tělesa gravitační silou

planety: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

ZEMĚ

- vznikla před 4,5 miliardy let

- povrch tvoří pevniny (kontinenty) a oceány

pohyby Země

ð kolem Slunce - střídají se roční období - 365 a čtvrt dne

ð kolem své osy - střídá se den/noc - 24 hodin

STŘÍDÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ

- zemská osa je nakloněná a nemění svůj směr ð sluneční

paprsky dopadají na Zemi pod různým úhlem a po různě

dlouhou dobu ð změna délky světla a tmy, střídání ročních

období

nejvíce slunečního záření - rovník

nejméně slunečního záření - polární oblasti

MĚSÍC

= přirozený satelit Země

ð nevydává své vlastní světlo - osvětluje ho Slunce

Měsíc obíhá kolem Země ð 29 a půl dne (kalendářní měsíc)

fáze Měsíce: první čtvrť ð úplněk ð poslední čtvrť ð nov