Člověk v přírodě

příroda

  • živá - rostliny, houby, živočichové

  • neživá - vzduch, voda, půda, nerosty, horniny, světlo a teplo ze Slunce

Člověk do přírody zasahuje a přetváří ji.