Půda

vzniká: - postupným zvětráváním = rozpadem hornin

- působením půdních organizmů

SLOŽENÍ PŮDY:

  • humus

  • vlastní půda

  • původní pevná hornina = matečná hornina

  • půdní voda

  • půdní vzduch

  • živé organizmy

VÝZNAM PŮDY:

  • zdroj živin, vody a minerálních látek pro rostliny, kterými se živí živočichové

  • zdroj živin pro některé houby

  • jako ekosystém některých živočichů

  • člověk pěstuje hospodářské rostliny