Podmínky života na Zemi

Živé přírodniny = živá příroda = rostliny, živočichové a ostatní živé organizmy včetně člověka

Základní podmínky pro život:

    • vzduch

    • voda

    • živiny

    • teplo a světlo ze Slunce

Vodu, živiny, teplo, světlo ze Slunce a oxid uhličitý ze vzduchu poskytuje neživá příroda. Kyslík produkují rostliny.