Perličky z hodin přírodopisu

AKTUALIZACE 1. 2. 2023

 • první plazi se na Zemi objevili během: sucha, století, dinosaurů

 • jaké mají želvy čelisti? obyčejné

 • kloaka je orgán, který pomáhá k dýchání

 • co je "KLOAKA"? - patří k trávicí soustavě; a je to: močový měchíř - ledviny - jícen; trávicí komora

 • Tzv. třetí víčko nazýváme: očíčko, oko, temenní oko, orientační, pohyblivy; zub; vazivový

 • rozmnožování plazů: někteří vitahujou živa mladata; rodí vejce; samice porodí vajíčko; narodí se už živí i mrtvý; tření; samice po oplodnění rodí vajíčka s plodem; rozmnožují se nepohlavně; rozmnožují se přímně; želvy chlapa a ženu, se najdou a rozmnožujou se

 • tloušťka vrstvy se nazývá: magma; mocnina; mezonet

 • úlomkové horniny mohou být: vcelku nebo rozdrobené

 • Jakým způsobem vznikají chemogenní a biogenní horniny: za pomocí chemických účelů; zvětráváním z vymřelých těles

 • fáze vzniku usazených hornin: úlomek - řeka - moře - ledovec

         • těle mrtvých živočichů se dostanou na dno jezera

         • pomocí vodních proudů se těla začínají míchat s půdou či pískem

         • těla se rozložila v půdě či písku

         • vznikla usazená hornina

 • hadům končetiny vymřely

 • první plazi se na Zemi objevili během středověku; v pravěku

 • plazi se rozmnožují pomocí vylučovací soustavy

 • hadi rozdělujeme na jedovatí, nejedovatí, štíři

 • u hadů je pohlavní dvojtvárnost (v srdci)

 • vajíčka až se vylíhnou tak se o sebe starají sama


 • srdce je uloženo na pravém místě

 • Jaký je rozdíl mezi malým (plicním) a velkým (tělním) oběhem? - malým plicním = to jsou děti, velkým plicním = to jsou dospělý

 • Jaká je funkce krve? Krev pracuje sama; vyplavuje "nečistoty"; proudí do srdce tam se "přefiltruje", aby z oxidu (který se tam dostane)vznikl kyslík (který vyjde ze srdce ven)

 • srdce je dutý sval

 • krevní destičky mají za úkol např. zadělávat rány

 • červené krvinky chrání před imunitou

 • červené krvinky jsou bezjaderné, rozdělují se na 2 poloviny - horní předsíň, dolní komora, chlopně

 • krev vynáší odpadní látky

 • Jak rozlišujeme cévy? Čím se liší? barvama červenou a modrou

 • bílé krvinky jdou do srdce a vychází červené

 • krev se vyrábí v srdeční komoře


  • stavba těla ještěrů: spláclej ze strany

  • rozmnožování plazů: samice ve většině případů rodí mláďata v kožovitém obalu. U některých se mládě rodí živé

  • kloaka je společný vývod všech trávicích traktů

  • želva má čelist přirostlou ke kostěnému krunýři

  • hadi se svlékají i s očima

  • Jaké rozlišujeme cévy? modré, červené, bílé; tepny - tepou krev

  • Jaký je rozdíl mezi červenými a bílými krvinkami? červené jsou krev a bílé jsou něco jako antivirus; červený krvinky vypadaj červený a bílý krvinky jsou modré

  • Jaká je funkce krve? dýchání, pročisťovat,

  • srdce je orgán, kterým dýcháme

  • Z jakých složek se skládá krev? z krve; z kůže

  • Jaké máme krevní skupiny? červené krvinky, bílé krvinky

  • Kdo objevil krevní skupiny? krevní soustava

  • Jak se nazývá obal, ve kterém je uloženo srdce? je uloženo v krevním obalu

  • červené krvinky ochraňují před cizorodými látkami, bílé krvinky - zocelují

  • Jaké máme krevní skupiny? A - červené krvinky, B - bílé krvinky, AB - červené i bílé krvinky, 0 - žádné krvinky

 • Sinice se vyživují pomocí aut

  • Za nepříznivých podmínek tvoří sinice dálnice

  • zástupci sinic: červená, oranžová, zelená

  • silnice jsou od toho aby na nich mohli jezdit auta

  • Jakou krev mají obojživelníci? sladkou, tenká, bohatě prokrvená, neustále vlhká

  • Žáby mají nebezpečnou barvu na sobě aby zastrašily nepřátele

  • žába vyklade vajíčka ...

  • z vajíček se narodí pulec...

  • životní cyklus žáby: žába - malý pulec - pulec s nohami předními - pulec s zadními nohy - pulec zmenšuje se ocásek - žába se vine a vine - dospělec

  • životní cyklus žáby: je to pulec, pak má vnější oplození, pak vnitřní , pak jí narostou zadní končetiny, pak i přední ocásek už nemá a je z toho žába

  • životní cyklus žáby: dospělec naklade vajíčka do vody a z vajíček vznikne čolek s žábrami pak mu narostou zadní pak přední a pak už je to žába s plícemi

  • Bakterie, které se používají v potravinářství se nazývají: salmonelóza; zelená, modrá, žlutá

  • Proti některým onemocněním se můžeme bránit: nešovice

  • Bakterie, které rozkládají organické látky se nazývají: vaječníky

  • Bakteriální onemocnění se léčí pomocí: palolen

  • KLOAKA je chránící kost těla

  • ještěři si kůži nesvlékají, upadne jim jenom ocas

  • Popiš rozmnožování plazů: umělé oplodnění a pak vajíčka

       • přijde sames k samičce, oplodní ji, vytvoří se vajíčko, vyndá vajíčko, vajíčko se vyklube

       • vajíčka jsou oplodňovány uvnitř těla samice, samice je pak vylíhne do tlejícího listí nebo vyhřáté půdy....

  • Houby vytvářejí výtrusy a potom se ta plodnice vykuklý

 • Napiš k následujícím horninám možnosti jejich praktického využití (práce s učebnicí):

PÍSEK: hrací prostředek pro děti

VÁPENEC: cukrovary

RAŠELINA: sklovina

 • Bakteriální onemocnění se léčí pomocí: Jádrem

 • Proti některým onemocněním se můžeme preventivně bránit černý kašel, AIC, spála

 • Bakterie, které rozkládají organické látky se nazývají: černý kašel, bakterie, AIC, streptokoky

 • Za nepříznivých podmínek tvoří bakterie: citoplazmi

 • Fyzikální vlastnosti nerostů jsou: vzhled, užitečnost, přeměnnost

 • Co je "minerál"? látka která vzniká zvětráváním magmatu

 • Jakým způsobem vznikají minerály? odumřelí živočichové, tuhnutím, odkapáváním

 • Jaké je využití mechorostů? Muže z nich stavět třeba baráčky pro mravence. Muže si je osušit a něco z toho udělat. Na lov.

  • Rodozměna je něco jako rodina že není vše stejné

  • želvy jsou: samci = chamevodí, samice = vejcovodí

  • Při magmatismu vzniká "sopečná erekce"

  • ryby- samci se nazívají mlíčňáci a samice jikřenky

 • Čím se liší oceánská kůra od kontinentální? Oceánská kůra nepropouští vodu...

 • K čemu slouží pavoukům snovací bradavky a kde je najdeme? slouží asi ktomu že když se jí narodí mláďata tak je krmí pomocí snovacích bradavek

 • plži se rozmnožují: dva hlemýždi se k sobě přicucnou a vymění si potřebné informace

 • hlemýžď má delší zrak a kratší hmat

 • plži se rozmnožují párovímy tykadly

 • menstruace je: problém s močí u starých lidí; výtok mrtvých vajíček

 • ovulace je: vyvrcholení; nechtěné vypuštění spermií u mužů; oplodnění; výstřik spermií; neřízený únik spermatu

 • pohlavně přenosné choroby - cifilis; aic; hiv pozitiv

 • Mužský pohlavní hormon vzniká ve sexuální sblíženosti; vejcovody a nazývá se reakce když se do penisu naplní krev; šourek.

 • Ženský pohlavní hormon vzniká ve sexuální sblíženosti; vejcovody a nazývá se reakce a uvolňování vajíčka stěla; pochva.

 • Co víš o srdci? Srdce buší proudí krev skládá se spolštářků

 • Jak rozlišujeme cévy? Na modré a červené.

babočka emmanuel

 • Jakým způsobem mění zemský povrch mořská voda? rozpouští ho... krystalizuje ho,

 • Napiš virová onemocnění: psí ušnice

 • napiš zástupce paryb: mentál atlanstký

 • Rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou: rostlinná žije v zemi a na slunci, živočišná buňka žije v lese - je jiná než rostlinná

 • Jak se nazývá larva mihule? mihulka

 • Popiš tělo sumky: mladí plavou, dospělé sedí; nohy, hlava, hruď, bruško

 • samci plazů mají varlata a máchovody

 • Co je to kloaka? pulec, opička

 • napiš 4 řády plazů: brontosaurus, pteoshurus, stegosaurus, tyranosaurus, hady - ještěrky, žížaly, had, šnek, housenka, strunatci, obratlovci, krokodýli, podřadoví

 • pohlavní dimorfismus je pohlavní styk

 • Podtřídy obojživelníků: ploutevnatci, neploutevnatci

 • Při přesunu na souš žábám pomáhají při skákání zadní tlapky

 • Zástupci obojživelníků: přeslička (asi to měla být pralesnička)

 • Popiš životní cyklus žáby: žije na souši i ve vodě, jsou plno druhů žab např. kloaka obecná

 • Jak se nazývá larva obojživelníků? Život na souši i ve vodě.

 • Životní cyklus žáby: samec vypustí mlíčí a samička embrio vzniknou vajíčka z těch se zrodí pulci a vyrostou do velkých žab; narodí se, roste, roste a vyvíjí se, rozmnoží se a zemře

 • Jakou funkci mají vodivá pletiva? rozvádí živiny, vodu a křišťálové látky

 • Napiš alespoň tři typy cévních svazků: barviva, kořeny, stonky; cévnice, cévy, cévní soustava, cévovna, cévka, cévice, cévka, céva, cévnička, cévnuše

 • Sinice jsou organely které sinice dělá sinicemy

 • Dospělá sumka žije při sedle

 • Co je to "plankton"? blankton jsou všechny organely

 • Krásnoočko slouží mitochondriím

 • Krystalové soustavy: krychločtverečná, klemcnová, gestoní, rosoctverecní (takhle to dopadne když se napíše tahák a pak to nemůže přečíst :) )

 • Způsob života kopinatce plžovitého: žije ve vodě, žere ryby a paryby, je malý ale i velký

 • Zástupce bezlebečných: bezlepkáč, bezlebek, mohila, bezlepečník, bezlepky (to celé v jedné odpovědi)

 • sumky: larva se přichytne a nepustí se, dospělá se odchlípne kdy chce

 • Třídy pláštěnců: strunci, strunatky, struny, struničky, strunyše, strunouši, pláštěnci, pláštíci, sumky, sumčice, sumy (to celé je v jedné odpovědi); Sumky, Vršenky Alpy

 • Jak se rozmnožují viry? Potem ne když sáhneme na mrtvého člověka..., pažením..., nakladou vajíčka

 • Jak se rozmnožují bakterie? Když si nemijeme ruce..., také nakladou vajíčka..., spermijemi

 • Stavba těla bakterie: semena, ozonová vrstva, bičíky

 • Bakterie způsobují kulhavost, viry způsobují ejc

  • Játrovky - jsou to vyšší rostliny, mají stejné funkce jako játra.

 • Játrovky jsou mechorosty, které jsou hebčí než ostatní mechorosty a dají se lehce vytrhnout

  • Proč je pro nás důležitá ozonosféra? Díky ní na nás nemůže hořlavina ze slunce. Aby na nás nespadly meteority.

 • Organické látky žijí, anorganické látky nežijí.

 • Atmosféra vznikla: spojením kyslíku a oxidu uhličitého... sražením dvou desek

 • V jakém prostředí vznikal život? - na islandu..., na měsíci... ve vesmíru...

 • Hydrosféra vznikla: z černé díry.... rozkladem atmosféry...

  • Jaké změny v rostlinném těle nastaly při přechodu na souš? - odpověď: přirostli k nim stonky - kmen, kořeny a listy

 • Krycí pletivo kryje rostlinu před živly

 • Stélka je rostlina, která nemá stonek, kořen, listy. Rostlina např. kaktus...

  • Játrovky jsou paštiky

 • Jak se dorozumívají včely? Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 • zvětrávání je proces, při kterém se pohybuje země kvůli větru

 • proč mohou lišejníky žít i na kamenech? - Protože se umí přicucnout

 • Co je to symbióza? - Houby a lišejníky se spojily a pak vznikla symbióza.

 • Lišejníky - krmí se s nimy sovy...