Referáty

Pravidla pro psaní referátů:

  • referáty jsou zcela dobrovolnou záležitostí

  • tvořit a odevzdávat referáty je možné během celého školního roku (kromě ledna a června) v jakémkoliv množství na téma, které aktuálně probíráme, nebo jsme těsně probrali či nás látka bude aktuálně čekat

  • referátu musí autor rozumět

  • forma - ručně psané, na počítači - v textovém dokumentu nebo prezentace

  • měly by to být zajímavosti, NE výpisky - ty máme v sešitě a není nutné toto znovu zpracovávat

  • uvést alespoň 3 zdroje, ze kterých jsou čerpány informace (zdroj babička, dědeček a pod. NE); zdroje mohou být knižní i internetové

  • referát by měl obsahovat obrázky

  • referáty nepřijímám v lednu a v červnu