První pomoc

Zásady první pomoci:

úkolem PP je:

VYŠETŘENÍ ZRANĚNÉHO

                NEODPOVÍDÁ - zjišťujeme barvu kůže, dýchání; překážka při dýchání - sípání

PORANĚNÍ PÁTEŘE

KŘEČE

BEZVĚDOMÍ

RESUSCITACE

KRVÁCENÍ

        MASIVNÍ krvácení

OTEVŘENÁ ZLOMENINA

POŽITÍ TOXICKÉ LÁTKY

UŠTKNUTÍ HADEM

POPÁLENINY

ŠOKOVÉ STAVY

postup

PORANĚNÍ KLOUBŮ

postup