První pomoc

Zásady první pomoci:

úkolem PP je:

  • zachránit život

  • zabránit zhoršení stavu

 • zajistit bezpečí zraněnému, sobě i blízkému okolí

 • Hrozí -li nebezpečí zachránci - zavoláme tísňovou linku a čekáme do příjezdu (112, 150, 155, 156, 158)

  • při telefonátu je nejdůležitější odpovídat na otázky a poslouchat pokyny dispečera ZZS

 • Před příjezdem ZZS vyšleme na kontaktní místo kontaktní osobu

 • Při prvním vyšetření nehodnotíme nehmatný periferní puls

 • Příznakem poranění hlavy nejsou červené fleky v obličeji

VYŠETŘENÍ ZRANĚNÉHO

  • vždy gumové rukavice!!!

  • oslovení zraněného

  • sbírání anamnézy = ptáme se co se stalo

  • zjišťujeme vědomí - reakce na bolest ("ohmatáváním" zjišťujeme, zda ho nebolí ještě něco jiného - "od hlavy až po paty")

NEODPOVÍDÁ - zjišťujeme barvu kůže, dýchání; překážka při dýchání - sípání

  • udržujeme zraněného v TEPLE (hliníková fólie) a KOMUNIKUJEME

PORANĚNÍ PÁTEŘE

 • NEtransportujeme zraněného do nemocnice - voláme ZS

 • Nerovnáme zraněnému končetiny

KŘEČE

  • Při křečích jako první odstraníme z okolí předměty, kterými se může poranit

  • Po odeznění křečí nejdříve zhodnotíme dýchání a stav vědomí

 • Příznakem křečových stavů nejsou zavřené oči

BEZVĚDOMÍ

  • Stav vědomí zjistíme oslovením a zatřesením

  • Postiženého v bezvědomí poznáme tak, že nereaguje na slovní ani bolestivý podnět

  • při první pomoci při bezvědomí nefixujeme zlomeniny

  • V žádném případě nedáváme postiženého v bezvědomí do zotavovací polohy - pouze v případě, že je zraněných více

  • pokud si zachránce není jistý, zda vidí známky dýchání u postiženého v bezvědomí - postupuje tak, jakoby nedýchal

RESUSCITACE

 • Za zástavu dechu považujeme stav, kdy má postižený tzv. "lapavý" dech déle než 10s - zahájíme neodkladnou resuscitaci

  • Poměr stlačování hrudníku a vdechů při resuscitaci je 30:2

   • hrudník stlačujeme 5-6 cm

   • frekvence stlačování hrudníku za 1 minutu je 100-110

  • Automatický externí defiblirátor slouží k obnově řádného srdečního rytmu

  • Než zahájíme resuscitaci - zavoláme 155

 • postup

KRVÁCENÍ

  • oděrky ošetřujeme dezinfekcí a sterilním krytím

  • těleso, které je v ráně zaklíněno nikdy neodstraňujeme, pouze sterilně obložíme

  • při ošetření má přednost pacient s tepenným krvácením

  • při krvácení z nosu - předkloníme hlavu, dáme kapesník, do zátylku studený obvaz

  • při PP zjišťujeme zda krev z rány stříká nebo vytéká (rozlišení na tepenné a žilní není podstatné)

  • Při amputaci končetiny zastavíme krvácení přiložením škrtidla, které je alespoň cca 5 cm široké, přiložíme cedulku s časem, kdy došlo k zaškrcení

MASIVNÍ krvácení

  • Tlakový obvaz používáme při masivním zevním krvácení

   • tlakový obvaz se skládá ze 3 vrstev - krycí, tlaková, fixační

 • Příznakem masivního krvácení není krev vytékající alespoň ze dvou ran

 • Při prudkém zevním tepenném krvácení nejprve přiložíme tlakový obvaz, v krajní nouzi stlačíme tepnu přímo v ráně, nejlépe prsty (chráněnými gumovými rukavicemi)

 • prosakuje-li tlakový obvaz - přidáme další tlakovou vrstvu do celkového počtu max. 3

OTEVŘENÁ ZLOMENINA

  • Nejdůležitější ošetření při otevřené zlomenině je sterilní ošetření

  • Opatrně sundáme oblečení, pokud je to nutné tak ho roztrhneme nebo rozstřihneme. Zjistíme, jestli je na končetině pod zlomeninou hmatná pulsace (ověřujeme na nějaké větší tepně) a je zachovaná citlivost (štípnutím). Pokud nenahmatáte puls, nebo je končetina necitlivá, předejte tuto informaci okamžitě přivolané pomoci!

  • Zlomeninu zafixujeme vždy v pozici, ve které jsme ji našli. Fixace by měla být vždy přes dva klouby. Ránu překryjeme sterilním krytím a to tak, že kolem rány uděláme z obinadel „ohrádku", která zabraňuje krycímu obinadlu dotýkat se rány. Pokud zároveň rána masivně krvácí, použijeme buď škrtidlo nebo stlačíme příslušný tlakový bod . Je-li to možné přiložíme led, abychom zmenšili otok a bolest.. Vždy vyhledáme první pomoc nebo přivoláme rychlou záchrannou službu.

  • Co nikdy neudělat: nikdy se nesnažte vrátit končetinu do původní polohy a nikdy nevracejte úlomky kostí zpět.

POŽITÍ TOXICKÉ LÁTKY

  • při požití neznáme toxické látky - zkontrolujeme dutinu ústní, zajistíme neznámou látku, voláme ZS

   • nevyvoláváme zvracení

  • při otravě alkoholem - dáme do polohy na bok (zotavovací) a kontrolujeme dýchání

UŠTKNUTÍ HADEM

  • zklidníme postiženého, zabráníme pohybu, přiložíme studený obklad, přivoláme ZS

POPÁLENINY

  • I. stupeň - kůže je zarudlá, postižené místo chladíme studenou vodou

  • II. stupeň - prudká bolest, tvorba puchýřů - chladíme studenou vodou, přikládáme sterilní krytí, tvoří se jizvy, zajišťujeme protišokovou polohu, voláme ZS

  • III. stupeň - tvoří se příškvarky, kůže a podkoží jsou zničeny, postiženy jsou i hluboké vrstvy (svaly, kosti), obvyklé znecitlivění - v žádném případě nesundaváme oděv a spálené vrstvy - voláme ZS

ŠOKOVÉ STAVY

postup

PORANĚNÍ KLOUBŮ

postup