Tísňové linky

Tísňové linky

Hasiči = 150

Policie = 158

Zdravotnická záchranná služba = 155

Městská policie = 156

Jednotné evropské číslo tísňového volání = 112

Jak volat na tísňovou linku:

snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky, operátora informujte o tom:

  • co se stalo a jakého rozsahu událost je (co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených) - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat

  • kde se událost stala (např. adresa, číslo silnice, kilometr, směr jízdy, popřípadě bližší určení ve volném terénu) - tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události

  • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, pak odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky (informace o postiženém - pohlaví, přibližný věk, počet postižených)

  • Vždy vyčkejte na ukončení telefonátu operátorem pro případné dotazy. Nikdy nezavěšujete jako první!

Kdy volat na tísňovou linku?

  • HZS číslo 150 je určeno k oznámení požárů, živelních pohrom, havárií a nehod - tedy všude tam, kde je nutné provádět záchranné nebo likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.)

  • ZZS číslo 155 - volejte, když dojde k vážnému úrazu nebo jestliže jde o tyto stavy - neobvyklé tlaky či bolest na prsou, potíže s dýcháním, dušnost, porucha vědomí, bezvědomí, křeče nebo otrava léky či chemikáliemi

  • PČR číslo 158 - volejte, když jste obětí nebo svědky trestného činu, je ohrožena bezpečnost osob a majetku, veřejného pořádku, při potřebě šetření dopravních nehod

  • Městská policie číslo 156 - volejte ve všech naléhavých případech, kdy došlo k porušení zákona. Jedná se nejen o případy narušení veřejného pořádku či občanského soužití, ale např. i o delikty proti majetku či v oblasti dopravy (není ve všech městech a obcích).

  • IZS číslo 112 - volejte, pokud si nejste jisti, které z příslušných národních čísel tísňového volání (150, 155, 158, 156) volat nebo pokud bude událost řešit více složek IZS (např. dopravní nehoda) - je to mezinárodní tísňová linka, která funguje v celé Evropské unii a postupně je zaváděno i v ostatních státech.

Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek zdarma. V České republice obsluhuje linku 112 spolu s tísňovým číslem 150 Hasičský záchranný sbor ČR.

Volání na čísla 150, 155, 156 a 158 je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit (tj. karta nesmí být zcela vybita).

Naproti tomu číslo 112 (rovněž bezplatné) má několik zásadních výhod:

1. Voláte bezplatně a nemusíte mít minimální kredit, předplacená karta může být zcela vyčerpaná.

2. Můžete volat bez vložené SIM karty.

3. Pokud v místě nemá signál váš operátor, postačí signál jiného operátora. V zahraničí můžete volat i bez aktivovaného roamingu.

4. Můžete volat i přes zamčenou klávesnici mobilního telefonu.

5. Operátoři na této lince hovoří světovými jazyky např. anglicky a německy.

Pokutu za zneužití tísňové linky v případě nahlášení falešné události, lze uložit až do výše 200.000,- Kč.