Přírodopis 9. ročník

Na hodinu potřebujete:

  • učebnici

  • pracovní sešit

  • sešit 440

  • pastelky - ne fixy

  • obyčejnou tužku

  • psací potřeby (pero, propisku, ...)

Zajímavé odkazy:

Třetihory již neexistují...

Česká stratigrafická komise v roce 2012 provedla aktualizaci chronologické tabulky tak aby odpovídala mezinárodním normám. Třetihory (terciér) tedy formálně neexistují, tento název lze nadále používat, ale pouze jako neformální chronostratigrafickou jednotku. Více viz Zajímavosti a aktuality.

Česká chronostratigrafická tabulka

(c) Česká stratigrafická komise, 2012