Vnitřní geologické děje

Jsou vyvolávány silami, které působí hluboko pod zemským povrchem. Jejich účinek je patrný na místech kontaktu litosférických desek, kde vzniká nebo zaniká zemská kůra.

Mezi vnitřní geologické děje patří: magmatická a sopečná činnost, zemětřesení, orogeneze = vznik pohoří, deformace a přeměna (metamorfóza) hornin.