Vnější geologické děje

Vnější geologické děje

Na zemský povrch neustále působí déšť, vítr, zemská přitažlivost (gravitace) a sluneční záření. Tyto přírodní jevy spolu s činností řek, mořského příboje, přílivu a odlivu moře, činností ledovců a činností biosféry dlouhodobě ovlivňují a formují tvář Země. Působením těchto tzv. vnějších geologických dějů (procesů)dochází ke snižování a zarovnávání zemského povrchu = rušivá činnost (eroze). Zároveň vlivem těchto dějů vznikají významné morfologické útvary (kaňony řek, krasové jeskyně, skalní města, miskovité prohlubně - skalní mísy, viklany...) = tvořivá činnost.